ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (บุรีรัมย์)

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (บุรีรัมย์)

จังหวัดบุรีรัมย์ – ารสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (บุรีรัมย์) รายละเอียดของงาน – วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร – วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย – บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม – จัดทำรายงานผลการดำเนินการของสาขาต่อผู้จัดการเขต – ฝึกอบรมพนักงานภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดบุรีรัมย์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ป… ชุด – สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด – สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด – สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด – หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด – สำเนาสลิปเงินเดือน 1 ชุด – รูปถ่าย 1-2″ 1 รูป – สำเนาหลักฐานผ่านทหาร 1 ชุด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์ ) ชั้น 22 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-117-5000 Email : [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] Website : , MRT สถานีสามย่าน (ทางออกหมายเลข 2)…

24 December 2016 | 11:15 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments