ผู้จัดการสาขา สกลนคร ขอนแก่น

หางาน มองหางาน ผู้จัดการสาขา สกลนคร ขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร – า และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา สกลนคร ขอนแก่น รายละเอียดของงาน – พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ – กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็น มาตรฐานของบริษัท – จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขาย ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท – อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก…านที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขา สกลนคร ขอนแก่น จังหวัดสกลนคร อัตรา สาขาละ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ30-40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 7 ปี ภาษาอังกฤษระดับดี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถขับรถยนต์ได้ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร…

16 November 2016 | 11:23 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments