ผู้จัดการสาขา (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 / สาขาเอ็มควอเทียร์)

งาน งานว่าง ผู้จัดการสาขา (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 / สาขาเอ็มควอเทียร์)

กรุงเทพฯ – อิมเมจินี่ และ เดซี่ ดิว่า คลินิก รับสมัครงาน ผู้จัดการสาขา (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 / สาขาเอ็มควอเทียร์) อิมเมจินี่ และ เดซี่ ดิว่า คลินิก อิม เมจินี่ และ เดซี่ ดิว่า คลินิกเวชกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบความงาม ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์มาตราฐาน US-FDA และอ.ย. ประเทศไทย คลินิกมีการบริการเพื่อความงามมากมาย อิมเมจินี่ และเดซี่ ดิว่า คลินิก ต้องการสร้างคุณค่าความงามให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรมความงามที่ทันสมัย รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประเภทธุรกิจ คลินิกเวชกรรมเกี่ยวกับผ…ิวหนังและศูนย์เลเซอร์ อิมเมจินี่ และ เดซี่ ดิว่า คลินิก 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้นที่9 ถนนเพลินจิตร แขวงลุมพินี แขวง เขต กรุงเทพมหานคร 10330 Tel : 02-652-1544, FAX : 02-254-8136 Website : ผู้จัดการสาขา (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 / สาขาเอ็มควอเทียร์) – เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) หรือ พยาบาล – สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี – รักการเรียนรู้ มีระเบียบ และมีใจรักงานบริการ – มีความรู้ด้านคอมพิวเ…

14 July 2016 | 10:26 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments