ผู้จัดการสาขา สุราษฎร์ธานี/ภูเก็ต

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการสาขา สุราษฎร์ธานี/ภูเก็ต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – จังหวัดภูเก็ต – -MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย สวัสดิการ โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน, ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ,ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานปีใหม่ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา สุราษฎร์ธานี/ภูเก็ต รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท…ะแสวงหาตัวแทน/นายหน้าบุคคล และสถาบันใน พื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและผลงานตามเป้าหมายรวมทั้งอำนวยความสะดวกและการบริการ แก่ตัวแทน/นายหน้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตรา เงินเดือน 2 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีวิสัยทัศน์ดี คิดบวก สร้างสรรค์ มีทักษะการบริหาร และการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง ชอบงาน…

15 October 2015 | 10:17 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments