ผู้จัดการสาขา อุดรธานี นครปฐม

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการสาขา อุดรธานี นครปฐม

จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดนครปฐม – ารสาขา อุดรธานี นครปฐม รายละเอียดงาน : – พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ – กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท – จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท – อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเ…อบ – เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา – เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ – รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา – ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัด อุดรธานี นครปฐม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร อัตราที่รับ : 2 อ…

2 September 2015 | 11:46 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments