ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด (กำแพงเพชร,ลำปาง)

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด (กำแพงเพชร,ลำปาง)

จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดลำปาง – าน, โบนัส ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด (กำแพงเพชร,ลำปาง) รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบด้าน Demand & Supply ให้เท่ากัน หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ให้มีความแม่นยำโดยการวางแผนกับภาคการตลาด หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับยอดการประมาณการ และพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่ง และ การบริการสินค้าให้เป็นไปตามแนวทางร่วมกัน 2.บริหารสินค้าประเภทจัดสรร โดยวางแผนกับฝ่ายการตลาด และทำการดูแลการกระจายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ แก่ช่องทางจัดจำหน่ายทุกช่องทาง ในกลุ่มคลังจังหวัด ท…ื่อวางแผนศักยภาพในการขนส่ง ร่วมกับทางฝ่ายขาย ในการให้บริการของ TBL. สำหรับทุกประเภทสินค้า และช่องทางในการขนส่ง 6.ให้คำปรึกษาและวางแผนกับทาง Planner และศูนย์ขนส่ง เพื่อสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเติมสินค้ารายวัน โดยระบุรายการและปริมาณขอรับสินค้าในแต่ละวันให้สอดคล้องกับยอดสั่งสินค้า สินค้าคงคลัง พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณรถที่ต้องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หร…

5 November 2015 | 11:11 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments