ผู้จัดการส่วนขาย โครงการพัทยา/ชลบุรี

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการส่วนขาย โครงการพัทยา/ชลบุรี

Lalin Property PCL – กรุงเทพฯ – สวัสดิการ: – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ (AIA) – ประกันสังคม – สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน – ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ – โบนัสประจำปี RESPONSIBILITIES จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS เพศ ชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี ว…

23 March 2017 | 8:17 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments