ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality Division Manager

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality Division Manager

SRT Electric Train Company Limited – กรุงเทพฯ – ะจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานและวันที่จัดส่ง) ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มาที่ แผนก บริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๑๕๗๐๐ ต่อ ๑๒๕๓ ๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน หรือนัดสัมภาษณ์ทาง www.srtet.co.th ๕. การคัดเลือก ๕.๑ การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะ…ซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ รฟฟท. กำหนด (๑) เข้าเว็บไซด์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน (๒) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (๓) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร (๔) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทั้งหมดมาที่ แผนกบริหารทรัพยากรบ…

15 August 2016 | 6:11 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments