ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานคลอง 7 ปทุมธานี)

หางาน มองหางาน ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานคลอง 7 ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี – 3. ต้องมีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ระบบงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาขา และระบบโรงงาน 4. ต้องมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนประจำปี งานซ่อมบำรุงเชิงประกัน 5. ถ้าสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ถ้ามีพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานและวันหยุดต่างๆ 2. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก…่ Incentive, ค่า CSR 3. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 4. ค่าครองชีพ 5. เบี้ยขยัน 6. ประกันอุบัติเหตุ 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม 11. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว) 12. ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน 13. ชุดยูนิฟอร์ม 14. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี 15. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน 16. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 17. กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธน…

28 November 2015 | 2:27 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments