ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลพบุรี)

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลพบุร…ี) รายละเอียดของงาน – ดูแล และประสานงานทดลองไก่เนื้อ และสุกรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด – ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่นการผลิตอาหาร การวางแผนงาน และการดำเนินงานทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ – สรุป และรายงานผลการทดลอง ตามหลังงานวิจัย และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด – รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ส…

23 September 2015 | 10:48 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments