ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานลพบุรี)

สมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี – อบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมยา,เครื่องสำอางหรืออาหาร สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ เขียนแบบ Auto cad ได้ดี มีความรู้และทำงานซ่อมบำรุง ผ่านระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ได้ดี โดยเฉพาะด้าน Autonomous แล…เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานลพบ…

27 August 2015 | 10:44 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments