ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง PM. (ด่วนมาก)

สมัครงาน หางาน ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง PM. (ด่วนมาก)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) – บางพลัด, กรุงเทพฯ – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ก่อตั้งมายาวนานและมั่นคงกว่า 30 ปี โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและการติดตั้งงานวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัทจึงเปิดร้บสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง PM. (ด่วนมาก) ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบแผนที่วางไว้ และวางแผนควบคุมกำลังคน อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พ…ิจารณาตามประสบการณ์) สวัสดิการ 1.ประกันสุขภาพกลุ่ม 2.ชุดฟอร์มพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี 4.ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. (สายรถเมล์ที่ผ่าน 18, 28, 56, 66, 108, 110, 515, 539, 542) 5.โบนัส (ตามผลประกอบการประจำปี) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 4. มีใบ กว.(ภาคี/สามัญ) 5. ประสปการณ์ 4 ปีขึ้นไป (ด้านการก่อสร้างอาคารสูง / อาคารทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. อบรม จป.บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทเอ็นเเอล ด…

31 October 2015 | 6:44 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments