ผู้จัดการอาคาร / ธุรการ (ประจำนิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการอาคาร / ธุรการ (ประจำนิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก – ามสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับเรา สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี) ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง) ฝึกอบรมและพัฒนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมงานปีใหม่และงานกีฬา ทุนการศึกษาบุตร พักร้อนประจำปี 6-12 วัน โบนัส สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน เงินกู้ฉุกเฉิน ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร / ธุรการ (ประจำนิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมดูแลก…ารทำงานของพนักงานหรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงาน 4.รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและบริการผู้ใช้พื้นที่ตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกส…

3 September 2016 | 10:46 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments