ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.นครสวรรค์

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – ามสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับเรา สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี) ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง) ฝึกอบรมและพัฒนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมงานปีใหม่และงานกีฬา ทุนการศึกษาบุตร พักร้อนประจำปี 6-12 วัน โบนัส สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน เงินกู้ฉุกเฉิน ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.นครสวรรค์ รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักง…านหรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงาน 4.รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและบริการผู้ใช้พื้นที่ตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกส…

3 July 2016 | 10:34 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments