ผู้จัดการอาคาร (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการอาคาร (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช – งานประจำ ระดับการศึกษา : Bachelor’s Degree – Bachelor’s Degree เงินเดือน : ไม่ระบุ สถานที่ทำงาน : 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน สีลม จังหวัด : Nakhon Si Thammarat- นครศรีธรรมราช หน้าที่ตามตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช) รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้าและผู้เช่าอาคารสำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และรับผิดชอบดำเนินการและควบคุมดูแลงานในด้านการซ่อมแซมและต่อเติม, ตกแต่งในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน รวมถึงให้ความร่วมมือสนับสนุนแ…ผนกอื่นๆ ภายในศูนย์การค้า คุณสมบัติ : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • เคยผ่านงานระดับจัดการ 3 ปีขึ้นไป มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เชิงสถิติได้เป็นอย่างดี สมัครงานได้ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 10) เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 02-667-5555 ต่อ 1704-1709 แฟกซ์: 02-264-5599 ติดต่อ : Central Pattana Public Company Limited…

21 February 2016 | 6:55 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments