ผู้จัดการอาคาร โซนงามวงศ์วาน

งาน กำลังหางาน ผู้จัดการอาคาร โซนงามวงศ์วาน

กรุงเทพฯ – ัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี 3. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม – ค่าครองชีพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ – โบนัสประจำปี ป…สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) บทบาทและหน้าที่: ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถือจิตบริการ (Service-minded) เป็นสำคัญ บริหารการใช้เงินส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ส…

25 July 2016 | 4:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments