ผู้จัดการอาวุโสแผนกออกแบบและข้อมูล

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการอาวุโสแผนกออกแบบและข้อมูล

กรุงเทพฯ – ำราคาและประมาณ สำรวจและประสานงานเพื่อใช้ออกแบบและจัดราคา คุณสมบัติ / :: ความสามารถพิเศษ เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office, Ms Project และ AutoCAD ได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (2-3 วัน/สัปดาห์) วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี คณะที่จบการศึกษา :: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา วิศวกรรมโยธา สถานที่ปฏิบัติงาน :: กรุงเทพฯ เพศ :: ผู้ชาย อายุ :: 36-55 ปี ปร…บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่/ที่ตั้ง :: 46/19 ม.4 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ผลิตภัณฑ์หลัก :: ไก่สดแช่แข็ง โทรศัพท์ :: 0-3454-9999 โทรสาร :: 0-3454-9999ต่อ254 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: ผู้จัดการอาวุโสแผนกออกแบบและข้อมูล Post Date : ศ. 11 กันยายน 2558 ประเภทตำแหน่งงาน :: หัวหน้างาน/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส ประเภทอุตสาหกรรม :: อาหาร จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities ควบคุมงานและจัดทำแบบโครงสร้างสถปัตย์ จัดท…

13 September 2015 | 7:00 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments