ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด)

รับสมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด)

ตำบลบางเขน, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – ิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ ตำแหน่ง : ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด) รายละเอียดของงาน – ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ – พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด – ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ – รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 32 – 40 ป…ี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดยาโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีทักษะการวางแผน และบริหารทีมงานให้ทำงานลุล่วงด้วยดี มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง วิธีการสมัคร – กรอกใบสมัครด้วยตนเอง : ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หรือ – ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่บริษัท : บ.ไทยนครพัฒนา จก. แผนกทรัพยากรบุคคล – ส่ง Resume มา…

9 February 2017 | 11:54 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments