ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด)

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด กลุ่มบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO9001:2015 อาทิ ทิฟฟี่, ซาร่า,แอนตาซิล, นีโอติก้าบาล์ม, ไดฟิลีน, เบนด้า 500, เบบี้ดอล, ยาดมคุณหลวง, พรีม-โนบุ ฯลฯ ผู้จัดการเขต-ฝ่ายขายโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด) – ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ – พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด – ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ – รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ… – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อัตรา : 2 เงินเดือน : N/A คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. ชาย/หญิง อายุ 32 – 40 ปี 2. 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ 3. 3. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดยาโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. 4. มีทักษะการวางแผน และบริหารทีมงานให้ทำงานลุล่วงด้วยดี 5. 5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ 6. 6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ 7. 7. มียานพาหนะเป็นของตนเอง สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน จังหวัด…

24 June 2017 | 10:41 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments