ผู้จัดการเขต(Area Sale Manager)ประจำเขตสกลนคร,มุกดาหาร,นครพนม

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการเขต(Area Sale Manager)ประจำเขตสกลนคร,มุกดาหาร,นครพนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – – ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ – ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย – บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ – ดูแลการบริการ+การขาย ของพนักงาน Sale + PC และงานในส่วนอื่นๆ – ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ประจำ เขตสกลนคร,มุกดาหาร,นครพนม) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปึขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขาย / การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยว… , 1,000 ) เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ส่วนลดซื้อสินค้า 30 – 50 % กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง , งานบวช, คลอดบุตร ฌาปนกิจศพ(พนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต) สิทธิวันลาพักร้อน , ลากิจ ,ลาป่วย ลาหยุดพิเศษ กรณี ลาบวช, ลาสมรส ,ลางานฌาปนกิจศพฯลฯ คอร์ส อบรมภาษาอังกฤษ, อบรมภาษาจีน ชมรมกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด) ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ (สำหรับบางตำแหน่ง) ค่าน้ำมันรถ (สำหรับบางตำแหน่ง) ค่าเสื่อมรถยนต์ (สำหรับบางตำแหน่ง) ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง) ค่าที่พัก (สำ…

15 October 2015 | 3:35 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments