ผู้จัดการแผนกการบุคคล

สมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการแผนกการบุคคล

จังหวัดเชียงใหม่ – การบริหารงานฝึกอบรม กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 1. – มีภาวะความเป็นผู้นำ 2. – เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 3. – ทุ่มเทเวลาการทำงานให้กับองค์กร 4. – มีประสบการณ์ การบริหารงานบุคคล ทั้งทางด้าน HRD HRM สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท…การวางแผนกำลังคน กำหนดแนวทางในการสรรหา กำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร กำหนดรูปแบบวิธีการในการว่าจ้าง การบริหารค่าจ้าง การบริหารสวัสดิการ การบริหารระบบเงินจูงใจประเภทต่างๆ การบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับองค์กร การบริหารบทลงโทษพนักงาน การบริหารระบบการทำงานให้ทันสมัย,ประหยัดเวลาการทำงาน กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการดำเนินงาน บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม กำหนดแผนกลยุทธ์ใน…

21 May 2017 | 10:50 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments