ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

งาน หางาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

จังหวัดนนทบุรี – ราะห์ วางแผน และพัฒนาในระบบการเคลื่อนไหวของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – กำกับ, ดูแลและควบคุมการปฎิบัติงานในด้านคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ทันเวลา รวมถึงสรุปผลการทำงานและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหาร – พัฒนากระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรองรับการเติบโตของยอดขาย – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงาน เก็บงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง…),นนทบุรี (บางบัวทอง),นนทบุรี (ปากเกร็ด) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 05:00 – 14:00 เวลาทำงานอื่น 05.00-14.00 น. 08.00-17.00 น. 09.00-18.00 น. หน้าที่ความรับผิดชอบ – วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ BRC – ร่วมวางแผนการเดินทาง และกำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันเวลา – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาในระบบการเคลื่อนไหวของสินค้าให้ม…

15 July 2018 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments