ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

สมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ร We offer attractive remuneration package and fringe benefits also providing the necessary things for the position : – Accident Insurance – Medical Treatment OPD/IPD – Provident Fund – Social Security – Company Performance Bonus – Annual Physical Check-up – Uniform – Training & Development Opportunity – Recreation Activities (Note : Benefits may be varied by position.) ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน วางแผนและบริหารงานคลังสินค้า ควบคุม Physical Stock ให้ถ…ูกต้องตรงตามระบบ SAP รวมถึงจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้ทันเวลามีคุณภาพ วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานปราจีนบุรี ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง/ข้อตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ,Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด…

15 June 2016 | 10:02 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments