ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

สมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดปทุมธานี – หลาย อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน รายละเอียดของงาน กำกับควบคุมดูแลระบบงานควบคุมคุณภาพ ดำเนินการและแก้ไขปัญหาเมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ร่วมกับแผนกผลิตในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการะบวนการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ตาม GMP HACCP IFS และ BRC กำหนดมาตรฐานสินค้า ในการประกันคุณภาพของสินค้าตามผลวิเคราะห์คุณภาพจากห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำ…เนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ2 นิ้ว จำนวน1ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด(ถ้ามี) ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครงานได้ที่ คุณพุทธกร สุขสร้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.087-362-6953 หรือส่งประวัติมาที่ : Phutthakon999@hotmail.com คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ อื่นๆ เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 – 40 ปี 2. มีประสบการณ์ทางด้าน QC. ในโรงงานเครื่อง…

15 August 2016 | 6:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments