ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ

หางาน หางาน ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ้าง 12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย 13.มีหน้าที่ดูแล , ควบคุม และปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ ISO, BRC และ ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ชุดฟอร์ม รถรับส่ง โบนัสประจำปี ปรับค่าแรงประจำปี สันทนาการ ค่าครองชีพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.มีประสบการณ์ด… และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 (เรื่องการประเมินความเสี่ยง) 7.แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐ…

8 October 2016 | 10:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments