ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Burapa Prosper Co.,Ltd. – จังหวัดชลบุรี – ื้ออย่างน้อย 7 ปี และในตำแหน่งงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานภายใต้ระบบมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารเช่น GMP HACCP BRC ISO สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office/ERP) ในการทำงานได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงสีข้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ในการออกประเมินผู้ขาย สวัสดิการ – ค่าตำแหน่ง – ค่าครองชีพ – มีประกันชีวิตและสุขภาพ – ชุดฟอร์ม – สังสรรค์ปีใหม่ – กิจก…วางแผนงาน กำลังพล และงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร ดูแลการจัดหา คัดเลือก และประเมินผู้ขายและออกเยี่ยมผู้ขาย /ผู้ให้บริการตามระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับการรับรองอุตสาหกรรมอาหาร ดูแล ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อของแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สนับสนุนส่วนงานต่างๆที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านจัดซ…

24 July 2016 | 7:44 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments