ผู้จัดการแผนกตรวจสอบและประกันคุณภาพ

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบและประกันคุณภาพ

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd. – อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ – ิงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกร, เคมี, วิทยาศาสตร์เทคโลโยลีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ, ตรวจสอบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต 4. .มีควารู้เร่ื่องนโยบายและคู่มือคุณภาพ, ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ, การตรวจประเมิน 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์, การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ, การตรวจติดตาม 6. มีความสามารถในการวา… & vegetables cans, beverage cans, aerosol cans, general cans including EOE/SOT ends.We are now seeking for candidates joining us in the positions as follows. สวัสดิการ : – รถรับส่ง – ชุดฟอร์ม – ค่ากะ – ค่าข้าว – เบี้ยขยันรายเดือน – รางวัลไม่หยุดงาน – เงินกู้สำหรับพนักงาน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัส – งานสันทนาการต่าง ๆ (ปีใหม่,กีฬาสี) วิธีการสมัครงาน : – Please urgently send your qualification and comprehensive resume stating full personal and career with expected salary or walk in to…

18 March 2016 | 8:57 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments