ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)

หางาน หางาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดเชียงราย – ระเบียบข้อบังคับ งานสอบสวน และบันทึกการลงโทษพนักงาน มีประสบการณ์การจัดทำแผนกิจกกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี มีทักษะในการบริหารทีมงาน และการติดต่อสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี ทำงานประจำบริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด จังหวัดเชียงราย หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ…หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /รัฐศาสตร์/จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการสรรหาว่าจ้าง และการจัดทำรายงานการสรรหา มีประสบการณ์ด้าน…

30 September 2015 | 11:57 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments