ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาท่าม่วง) กาญจนบุรี

หางาน งานว่าง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาท่าม่วง) กาญจนบุรี

YONGGROUP – จังหวัดกาญจนบุรี – YONGGROUP จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้รับ ISO 9001:2008 มีสาขากาญจนบุรี,นครปฐม,ชลบุรี(นิคมอมตะนคร) ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาท่าม่วง) กาญจนบุรี ดูแลรับผิดชอบ บริหารระะบบงานบุคคลในองค์กร สรรหาบุคลากร , งานค่าจ้างและเงินเดือน,งานสวัสดิการพนักงาน ,งานแรงงานสัมพันธ์ อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,โบนัส,ประกันอุบัติเหตุ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสเคราะห์,เงินสะสมสหกรณ์ออมทรัพย์, คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 2. ปริญญาตรี สา…ขาบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ , นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร 5. มีประสบการณ์ ISO พิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ วินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ 7. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน 8. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 10. เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา สถานที่ปฏิบัติงาน สาขา ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุร…

9 December 2015 | 2:09 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments