ผู้จัดการแผนกธุรการและกฎหมาย

งาน มองหางาน ผู้จัดการแผนกธุรการและกฎหมาย

Leading International Logistics Company – ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ – ิเศษ) 4. ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด/อ่าน/เขียน) 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS office) ได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : ทาง email หรือโทรศัพท์ Leading International Logistics Company เลขที่ 999 หมู่ 7 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร AO-1 ตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : นายสมชาย ศรีชัยพฤกษ์ โทรศัพท์ : 023263456…

7 August 2017 | 7:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments