ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

งาน หางาน ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

กรุงเทพฯ – ้อมูลสารสนเทศในการเปรียบเทียบและรายงานข้อมูลแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในทุกระดับ 13. จัดทำรายงานSentinel Event เสนอคณะกรรมการบริหารบริษัททุกหกเดือน 14. กำกับติดตาม การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข เมื่อเกิดเหตุการณ์Sentinel Eventตามเวลาที่กำหนด 15. กำหนดระบบควบคุมเอกสารคุณภาพ ประยุกต์ใช้ และติดตามการใช้งานระบบเอกสารคุณภาพในโรงพยาบาล 16. รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงาน ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมแนวทางการแก้ไข อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร : 1…. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล หรือวิชาชีพการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ประกาศนียบัตร (Certificate) ระบบคุณภาพ(ถ้ามี) 2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป หมายเหตุ : * สมัครด้วยตัวเอง สมัครผ่าน Appjob.com โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล02-5144140-9 ต่อ 1730-1733 หรือ ส่งใหม่สมัครมาที่ เลขที่ 1 ถ.โชคชัย 4 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม 10230 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล เปาโล โชคชัย 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โช…

23 August 2015 | 3:25 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments