ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)

งาน งานว่าง ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี – เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 และมีสาขามากกว่า 141 สาขา ครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน” สวัสดิการ – ประกันสังคม – ยูนิฟอร์ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุ – กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี – สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน – โบนัสป…ระจำปี ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน จัดการบัญชีของบริษัท / กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัญชี / เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และ ด้านภาษีของบริษัท / วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการกำหนดประสิทธิผลของระบบการทำบัญชี / พัฒนาโครงสร้างและระบบทางบัญชีโดยใช้แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแผนกลยุทธทางธุรกิจ,การเติบโตของบริษัท,โอกาสและทิศทางทางการตลาด / ทำให้โครงสร้างและรบบทางบัญชีเสร็จสมบูรณ์ รวมไปถึงภ…

2 August 2017 | 10:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments