ผู้จัดการแผนกบัญชี – เจ้าหนี้

รับสมัครงาน หางาน ผู้จัดการแผนกบัญชี – เจ้าหนี้

Asia Green Energy Public Co., Ltd. – บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ – บางขุนเทียน, จอมทอง, กรุงเทพฯ – ละอินเดีย และจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่แล้วมา สำหรับปี 2558 AGE มีความมุ่งมั่นที่จะขายถ่านหินจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านตันในประเทศไทยและมากกว่า 3.1 พันล้านตันส่งออกไปยังประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม เกาหลีและญี่ปุ่น จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วทางบริษัทฯกำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีเพื่อร่วมงานกับบริษัทของเราในตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี – เจ้าหนี้ 1. ด้านค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ 1.1 ตรวจสอบการตั้งหนี้ต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร – ค่าใช้จ่ายด้านโรงงาน… – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์,ลิสซิ่ง,ประกัน,พรบ.ภาษีรถยนต์ – เงินตอบแทน,ค่าเบี้ยประชุม,บำเหน็จกรรมการ – ค่าขนส่งสินค้าออก ,ค่าขนส่งรถร่วม, ค่าขนส่งรถทอย,ค่าเช่ารถตัก,ค่าเช่ารถแบคโฮ ฯ – ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอาคาร ,น้ำ ,ไฟ ,โทรศัพท์ , อินเตอร์เน็ต , ฟรีทการ์ด , เชื้อเพลิง ฯ – บัตรเครดิตกรรมการ – บัญชีภาษีซื้อขอคืน 1.2 ตรวจสอบด้านการจ่ายชำระเงิน (Payment) – ตรวจสอบชุดเอกสารการจ่ายเช็ค – ภาษีซื้อ – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.3 ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,ค่าขนส่งค้างจ่าย ณ สิ้นเดือน 2. ตร…

20 January 2018 | 8:17 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments