ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด

บุญรอดบริวเวอรี่ – ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี – ิญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศหญิง/ชาย อายุ 33 ถึง 45 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานบุคลล-ธุรการ 10 ปีขึ้นไป มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม MS Office ดี มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SAP-HCM มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ * ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรทุกด้าน ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ การบริการทั่วไป งานอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลพนักงาน outsource ที่ปฏิบัติงานในบริษัท จัดทำแผนกำลังคนและควบคุมการใช้กำลังคนตามที่ได้รับอนุมัติ และทบทวนแผนระหว่างปี บริหารค่าจ้างและสวัสดิการโดยยึดตามนโยบายบริษัท จัดทำข้อมูล คำนวณและพิจารณาการปรับค่าจ้าง การจ่ายเงินพิเศษ โบนัส ตามนโยบายส่วนกลาง ทบทวนและปรับปรุงค่าจ้างตามกรณีต่างๆตามระเบียบการบริหารค่าจ้าง…

22 January 2017 | 6:47 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments