ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ(โรงงานพุนพิน)

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ(โรงงานพุนพิน)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ(โรงงานพุนพิน) บริหารงานในแผนก ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จัดทำงบประมาณของแผนก วางแผนวินิจฉัยสั่งการควบคุมตรวจสอบ อนุมัติ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ในตลาด ประเมินผล และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง… สวัสดิการ -ชุดแบบฟอร์มพนักงาน -เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน -เงินกู้ยืม -ทุนการศึกษา -บ้านพักพนักงน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. -ปริญญาตรี ทางเคมี,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. -มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี 3. -มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิต การประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. -มีทักษะในการสอนงานและพัฒนาทีมงาน 5. -ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : * โทร.สอบถาม 074 210 008 – 18 ต่อ 233…

26 February 2017 | 8:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments