ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

สมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด – บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ – บางขุนเทียน, จอมทอง, กรุงเทพฯ – ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 3. วางแผนและบริหารงบประมาณด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบาย 4. รายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้บริหาร 5. มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ เช่น…านมงคลสมรส, งานบวช, งานศพ และทุนการศึกษาบุตร – การเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเจ็บป่วยและการคลอดบุตร – การสัมมนาประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับบางตำแหน่งงาน) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี สัญชาติไทย 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี, การบริหารงานในระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี 4. มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานผลิต และการนำเข้า-ส่งอ…

12 March 2017 | 7:47 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments