ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงาน นิคมสมุทรสาคร)

หางาน มองหางาน ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงาน นิคมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – รฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงาน นิคมสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1.บริหารจัดอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับงานที่ปฎิบัติ 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตประจำเดือน 3.ควบคุมต้นทุน Food Cost ให้ได้ตามมาตรฐาน 4.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001,GMP,HACCP ,BRC 5.ควบคุมกระบวนการผลิตในการเตรียมวัตถุดิบ 6.รับน…โยบายจากผู้บริหารมาปฎิบัติให้ได้บรรลุเป้าหมาย 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและบริหารให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน Samut Sakhon Industrial Estate ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านอาหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สำ…

6 August 2017 | 10:20 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments