ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดนครราชสีมา

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดของงาน 1. บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไร ของแผนกให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคุมให้แผนกปฎิบัติงานตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในด้านต่างๆเช่น สุขลักษ…ณะ ความปลอดภัย ควบคุมการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลังภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ 3 ประเมินผลการทำงานพนักงานในแผนก พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา แก้ไขปรับปรุงผลประกอบการของแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 40 15,000-18,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายและหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สามารถเดินทางได้กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด สามารถเข้างานเป็นกะได้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณวรัสย…

11 October 2016 | 10:31 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments