ผู้จัดการแผนกฝึกหัด แผนกอาหารพร้อมปรุง แผนกผักผลไม้ แผนกBakery ประจำสาขา เซ็นทรัลปราจีนบุรีและกาญจนบุรี

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการแผนกฝึกหัด แผนกอาหารพร้อมปรุง แผนกผักผลไม้ แผนกBakery ประจำสาขา เซ็นทรัลปราจีนบุรีและกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี – จังหวัดปราจีนบุรี – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกฝึกหัด แผนกอาหารพร้อมปรุง แผนกผักผลไม้ แผนกBakery ประจำสาขา เซ็นทรัลปราจีนบุรีและกาญจนบุรี รายละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการแผนกเพื่อให้ได้เป้าตามที่กำหนด และดูแลสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอยู่เสมอ 2. บริหารงานได้ทันต…ามความต้องการของลูกค้าและนำเสนอโปรโมชั่นให้ได้ตามความต้องการ 3. จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนกให้มีคนเพียงพอในการทำงานในแต่ละวัน 4. กำหนดหน้าที่การทำงานของพนักงานในแผนกและทำการประสานงานกับทีมงานเพื่อทำการปรับปรุงงานอยู่เสมอเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด. 5. บริหารจัดการแผนกให้มีความสะดวกและง่ายต่อการจัดซื้อสินค้า 6. ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาปราจีนบุรี ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา 15…

23 March 2016 | 11:48 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments