ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

งาน มองหางาน ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – พาะโรงงาน) – เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต – กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ – กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร – การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน บริหารงานวางแผนการผลิตสินค้าและวางแผนการใช้วัตถุดิบ บริหารจัดการคลังสินค้าข…องโรงงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรม โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 3-5 ปี สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบงานที่ท้าทาย หากเริ่มง…

22 August 2016 | 10:20 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments