ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์ ( ประจำสาขาบางนาตราด )

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์ ( ประจำสาขาบางนาตราด )

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) – จังหวัดตราด – บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ – ประจำปี – วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี – สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต – สวัสดิการเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน – เบี้ยเลี้ยงและที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา) – โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง – บริษัทมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์ ( ประจำสาขาบางนาตราด ) รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน 1. เพื่อควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานขาย POS และจุดบริการลูกค้า ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค…้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.แนะนำวิธีการทำงานให้กับ พนักงานแคชเชียร์และจุดบริการลูกค้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 3.แก้ไขปัญหาประจำวันที่เกิดขึ้น 4.ควบคุม ดูแลสินค้า และทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ได้รับความเสียหาย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย /หญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หร…

8 October 2018 | 10:45 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments