ผู้จัดการแผนก Cashier – โรบินสัน ศรีสมาน

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการแผนก Cashier – โรบินสัน ศรีสมาน

Central Smart Jobs – กรุงเทพฯ – ผู้จัดการแผนก Cashier – โรบินสัน ศรีสมาน สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ Job Id. 326738 Job Reference No. 136 ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี และมีใจ…

15 July 2015 | 7:44 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments