ผู้จัดการแผนก QC & QA (ประจำเวียดนาม)

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน ผู้จัดการแผนก QC & QA (ประจำเวียดนาม)

ไทย – าและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานระดับผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ในการบริหารหน่วยงานควบคุมคุณภาพ หรือ ประกันคุณภาพ ในโรงงาน หรือ ฟาร์ม ไม่น้อยกว่า 6 ปี 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี หากมีประสบการณ์ทำงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะพิจา…์) – สำนักงานฟาร์มและส่วนโรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 11 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด เครือบริษัท ไทยฟู้ดส…

26 September 2015 | 4:43 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments