ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาลำปาง

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาลำปาง

จังหวัดลำปาง – ารและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาลำปาง รายละเอียดของงาน ตำแหน่งผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ 5.สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานได้เป็นอย่างดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา สถานที่ปฏิบัต…ิงาน จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสรา้งบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิการศึกษาปวช. – ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการขายประกันภัยมาก่อนหรืองานขายสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ ระดับผู้จัดการต้องมีใบวิชาชีพ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ…

4 May 2017 | 10:27 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments