ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager – Women Empowerment)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager – Women Empowerment)

ไทย – าน: การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 5 – 7 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานเรื่องส่งเสริมสิทธิผู้หญิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการศึกษาวิจัย วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr.admin@tij.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเม…ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager – Women Empowerment) ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager – Women Empowerment) Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ชื่อตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager – Women Empowerment) สังกัด: : สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: วางแผน และบริหารการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ งานด้านการต่างประเทศ งานประสานนโยบายด้านการต่าง…

12 August 2017 | 4:14 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments