ผู้จัดการโครงการ (ก่อสร้าง)

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการโครงการ (ก่อสร้าง)

Lalin Property PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย ดูแลงานก่อสร้างหลังก…ารโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน Qualifications วุฒิ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Engineering: Civil Engineering SKILLS…

2 October 2016 | 7:56 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments