ผู้จัดการโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง / Project Manager / Construction Manager

งาน งานว่าง ผู้จัดการโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง / Project Manager / Construction Manager

ในเครือ บริษัท ศรีธนเทพ จำกัด – จังหวัดอุดรธานี – ในเครือ บริษัท ศรีธนเทพ จำกัด บริษัท อุดรสามัคคีม้าแข่ง จำกัด ได้เริ่มงานสร้างโครงการพลินวิลล์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 จึงต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งบริษัทเชื่อว่า โครงการนี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลกรที่จะมาร่วมงานกับเรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ ผู้จัดการโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง / Project Manager / Construction Manager – จัดทำและวางแผนงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน – ประเมินและควบคุมราคาค่าก่อสร้าง – ดูแลควบคุมก…ารปฏิบัติงานกับบุคคลต่างๆ เช่นผู้รับเหมา ผู้รับเหมาย่อย ซัพพลายเออร์ ที่ปรึกษา สถาปนิก เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ – จัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างเป็นประจำ และอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อผู้บริหารและทีม อัตรา 1 เงินเดือน ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในงานบริหารงานก่อสร้าง 2. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีในสายงานการบริหารงานก่อสร้าง 3. ใช้ซอฟ์ทแวร์เกี่ยวกับงานก่อสร้างและออกแบบทั่วไ…

10 October 2015 | 7:24 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments