ผู้จัดการโครงการ สตูดิโอชุมชน

สมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการโครงการ สตูดิโอชุมชน

อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ – ชุมชน ของอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นสตูดิโอที่มุ่งเน้นงานสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผนและพัฒนาชุมชน รวมถึงโครงการสาธารณะที่มีผลต่อสังคมในวงกว้าง มีความต้องการผู้ร่วมงานในสตูดิโอชุมชน ๑. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไป ทำหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมคุณภาพโครงการ ๒ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป เป็นสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร…ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 2 สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสำนักงานสถาปนิกที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติ เรียบง่าย ตอบสนองคุณค่าและประโยชน์ของโครงการ มีปรัชญาการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย โดยพยายามประสานวิชาการกับวิชาชีพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน และมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่ดีมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สตูดิโอ…

1 September 2015 | 7:26 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments