ผู้จัดการโรงงาน(ประจำสาขาระยอง/สุราษฎร์ธานี)

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการโรงงาน(ประจำสาขาระยอง/สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดระยอง – บริหาร – กำกับดูแลประสิทธิภาพสายงานการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ได้คุณภาพและเป็นไป ตามความต้องการของลูกค้า – ควบคุมและดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ สมัครงาน เก็บงาน ผู้จัดการโรงงาน(ประจำสาขาระยอง/สุราษฎร์ธานี) รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี (บ้านนาเดิม),ระยอง (นิคมพัฒนา) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์ เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่คว…ว่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา, การบริหารโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารหรือเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี – มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงงานทั้งระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการทั่วไป – มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการผลิตภัณฑ์คอนกรีตจะพิจารณาพิเศษ – มีภาวะผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี – สามารถปฏิบัติงานที่จ.ระยอง หรือ จ.สุราษฎร์ธานี และปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ (6 วัน / สัปดาห์) ได้ สวัสดิการ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังค…

15 August 2018 | 10:50 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments