ผู้จัดการโรงงาน-ชาย (ด่วนมาก) พัทยา

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการโรงงาน-ชาย (ด่วนมาก) พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ผู้จัดการโรงงาน (ด่วนมาก) 1 อัตรา ลักษณะการจ้าง o ประจำ ทำงาน จันทร์ – เสาร์ o เงินเดือนตามตกลง หรือตามประสบการณ์ รายละเอียดงาน  ดูแลกำรทำงานของทุกฝ่ายในโรงงาน  ดูแลขั้นตอนในสายงานการผลิต  ดูแลในขั้นตอนการจัดการ / ส่งสินค้า  ดูแลควบคุมพนักงสนในโรงงสน  จัดทำและศึกษากำหนดต้นทุนมาตรฐาน  ติดตามสถานการณ์ผลิตให้ได้ตามกำหนด  รายงานผลการทำงานให้ผู้บริหาร  มีประสบการณ์และมีความรู้ในระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ที่จำเป็นของโรงงานผลิต และ GMP, อย. ฯ สถานที่ปฏิบัติงา…ยการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate…

28 July 2017 | 7:45 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments